The Dying Swan (Yevgeni Bauer, 1914)


Josef Sudek (Czech, 1896-1976) photographing Prague, Bohdan Kopecký. Czech (1928 - 2010)

Josef Sudek (Czech, 1896-1976) photographing Prague, Bohdan Kopecký. Czech (1928 - 2010)


Les Sylphides (by Carol Calheiros)

Les Sylphides (by Carol Calheiros)


HRH Alexander, Prince of Teck

HRH Alexander, Prince of Teck


3 Soldaten mit ihren Musikinstrumenten, 1. Weltkrieg

3 Soldaten mit ihren Musikinstrumenten, 1. Weltkrieg


Dortmund, Germany | 1610

Dortmund, Germany | 1610